Jak pracuji?

Ve své praxi kladu důraz na neustálé propracovávané uvědomování si vlastního vnímání, prožívání a jednání v přítomné situaci teď a tady v souladu s principy "gestalt modality". To umožňuje nahlédnout na doposud neuvědomované navyklé vzorce chování, více se řídit vlastní svobodnou volbou a přijímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. 

Každý z nás má od narození schopnosti navazovat zdravé vztahy a žít uspokojivý a kreativní život. Během našeho života z různých příčin o tyto schopnosti přicházíme a často uvízneme v ustálených vztahových vzorcích chování. Cílem mé spolupráce s Vámi je zkoumat a odkrývat "tady a teď", jak tyto vzorce ovlivňují Váš život v současnosti, a nalézat nové tvořivější způsoby kontaktu s lidmi a okolím.

V průběhu terapie si budeme společně klást otázky: Jak se cítím a proč? Jak přemýšlím a proč? A co na to říká moje tělo? Pokud zvládnete upřímně odpovědět na všechny otázky, pak jste na správné cestě převzít zodpovědnost svobodně vyjádřit své potřeby. Jako terapeut se snažím zpřítomnit zkušenosti, zážitky a vzorce reagování z Vaší osobní historie a vyzkoušet nové vhodnější způsoby fungování ve vztahu k okolí i k sobě samému. Společně se budeme ohlížet do Vaší minulosti a poznávat ji. Budeme na ni nahlížet z různých úhlů, experimentovat a aktivně tvořit alternativní vzorce chování. Získané zkušenosti budeme převádět do Vašeho osobního života.


Více o gestalt terapii: 

https://gestaltstudia.cz/co-je-gestalt-terapie

https://www.zdrave.cz/terapie/co-je-gestalt-terapie/


© 2022 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!